Podziękowania za 1 %
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2016 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
Ogółem za 2016 rok Stowarzyszenie zebrało 74.927,10 złotych.

W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się 34 placówki oświatowe i 1. osoba prywatna, 
pozyskując na swoje cele następujące kwoty:

1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 - 2232,70
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5- 1618,30
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4- 1980,70
4) Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33- 462,00
5) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105- 1071,60
6) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30- 119,10
7) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a- 637,40
8) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4- 386,80
9) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a- 890,10
10) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81- 1265,20
11) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23- 3135,00
12) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38- 848,70
13) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126- 1149,00
14) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10- 1426,00
15) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31- 2438,40
16) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17- 12163,10
17) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38-894,04
18) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 - 562,80
19) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103- 890,50
20) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a- 535,20
21) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b- 1930,90
22) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21- 871,90
23) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego- 376,10
24) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21- 3645,60
25) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47- 834,60
26) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53- 931,80
27) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14- 3885,90
28) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15- 989,80
29) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1- 1170,2
30) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13- 608,60
31) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19- 1263,80
32) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3- 990,80
33) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12- 1401,20
34) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57- 6330,16
35) „Dla Mateusza” - 7048,00
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA:  66.986,00

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne
i opiekuńcze w/w Przedszkoli. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Sosnowska

                        

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi" 

 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

- organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

- finansowanie zajęć terapii pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci,

- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

- pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców 
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.
W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego (OPP).  
Obecnie posiada
57 członków indywidualnych oraz 33 instytucje, jako członków wspierających.
 Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich - osoby prywatne i instytucje – zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

 

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia
  
   Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie.

 

 
             Stronę aktualizuje Renata Czekalska - Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.