Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi" 

 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

- organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

- finansowanie zajęć terapii pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci,

- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

- pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców 
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.
W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego (OPP).  
Obecnie posiada
57 członków indywidualnych oraz 33 instytucje, jako członków wspierających.
 Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich - osoby prywatne i instytucje – zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

 

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia
  
   Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie.

 

 
             Stronę aktualizuje Renata Czekalska - Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.