Podziękowania za 1 %

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję przekazania 
1% podatku dochodowego za 2015 rok
na rzecz
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
.
Ogółem za 2015 rok zebrano 81.776 złotych.

W akcję „W akcję „1% dla Przedszkola” włączyły się następujące placówki oraz osoba prywatna, pozyskując na swoje cele następujące kwoty:
1) Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1 - 2428,50
2) Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. Andrzeja Kmicica 5 - 1249,51
3) Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4 - 905,80
4) Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105 - 871,80
5) Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30 - 142,20
6) Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi, ul. Zachodnia 16a - 648,30
7) Przedszkole Miejskie nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 - 543,80
8) Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a - 366,40
9) Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, Al. Kościuszki 81 - 1261,30
10) Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23 - 4378,30
11) Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi, ul. Młynarska 38 - 909,10
12) Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi, ul. Legionów 126 - 943,70
13) Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi, ul. Rejtana 10 - 1817,50
14) Przedszkole Miejskie nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31 - 7119,00
15) Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17 - 8432,10
16) Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38 - 497,50
17) Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17 - 1275,30
18) Przedszkole Miejskie nr 126 w Łodzi, ul. Broniewskiego 101/103 - 1773,90
19) Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a - 920,78
20) Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b - 2240,80
21) Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/21 - 1998,80
22) Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego - 340,60
23) Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi, ul. Przełajowa 21 - 4344,60
24) Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47 - 403,80
25) Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53 - 1706,70
26) Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14 - 2894,80
27) Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul, Mieszczańska 15 - 1207,90
28) Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1 - 446,80
29) Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rodz. Fibaków 13 - 993,10
30) Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19 - 1346,90
31) Przedszkole Samorz. w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3 - 1594,80
32) Przedszkole Sióstr Honoratek w Łodzi ul. Lokatorska 12 - 1710,20
33) Przedszkole Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57 - 12658,33
34) „Dla Mateusza” - 3919,08
PRZEKAZANO PLACÓWKOM STOWARZYSZENIA (RAZEM): 74.292,00zł.

Cieszymy się, że wspólnie możemy wesprzeć działania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w/w placówek. Wszystkim Państwu dziękujemy za pomoc i wsparcie
oraz zachęcamy do dalszej współpracy.
                                                                                                                   
Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                                      Joanna Sosnowska

                        

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi" 

 

powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez Nauczycieli i Rodziców Dzieci 
uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.
Myśl powstania Stowarzyszenia narodziła się w odpowiedzi na problemy, głównie finansowe, dotykające łódzką oświatę, w szczególności – z powodu zbyt niskich w stosunku do potrzeb – nakładów na działalność przedszkoli.
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja i rozwój edukacji, oświaty, wychowania i opieki poprzez wspieranie działań łódzkich placówek, głównie przedszkolnych. Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- wyposażanie przedszkoli w pomoce i sprzęt dydaktyczny,

- organizację wycieczek, imprez dla dzieci i ich rodzin, warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców,

- finansowanie zajęć terapii pedagogiczno - logopedycznej dla dzieci,

- nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami,

- pozyskiwanie nowych członków.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki zaangażowaniu Pracowników i Rodziców 
Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz wielu innych osób, organizacji i instytucji.
W marcu 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status
organizacji pożytku publicznego (OPP).  
Obecnie posiada
57 członków indywidualnych oraz 33 instytucje, jako członków wspierających.
 Inicjatorom Stowarzyszenia dziękujemy za zaangażowanie i pomoc, wszystkich - osoby prywatne i instytucje – zapraszamy do współpracy. Składka członkowska wynosi 1 zł miesięcznie.

 

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia
  
   Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna od początku działalności naszej organizacji pracuje społecznie.

 

 
             Stronę aktualizuje Renata Czekalska - Skarbnik Stowarzyszenia oraz Nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 106 w Łodzi.